Praktijk La vida libre
Begeleiding en Coaching - Energetische hulpverlening en Ontwikkeling
257-20161005-1.jpg

 

Praktijk La vida libre is een vanuit huis gevoerde praktijk van waaruit, in een veilige en rustige omgeving,

hulp en begeleiding wordt geboden. We benaderen problemen, door ons liever verwoord als uitdagingen, op een

eenvoudige en duidelijke wijze.

 

In de basis gaan wij uit van jouw levensprocessen en proberen we, samen met jou, inzichtelijk te maken welke processen

verantwoordelijk kunnen zijn voor een huidige situatie. Hierbij leggen wij de nadruk op het herstel van evenwicht tussen

denken, voelen en handelen. Door deze gecombineerde aanpak stellen wij je in de gelegenheid om je bewust te worden van

oorzaak en gevolg van een situatie.

 

Onze benadering is een persoonlijke. We ervaren in de dagelijkse praktijk dat gelijkende gebeurtenissen en ervaringen bij ieder

mens verschillende manieren zijn uitwerking heeft of kan hebben. Tevens ervaren wij dat een ieder individu op zijn of haar eigen

unieke manier en tempo zal moeten verwerken en uiteenzetten om rust te krijgen. Voor de een is het mogelijk om hetgeen hem

of haar is overkomen alleen uiteen te zetten en voor een ander is de uitwisseling met een gelijk gestemde of met iemand die de

gelijke ervaringen heeft een noodzakelijke aanvulling in het verwerken en uiteenzetten.