Praktijk La vida libre
Begeleiding en Coaching - Energetische hulpverlening en Ontwikkeling

Praktijk La vida libre is een vanuit huis gevoerde praktijk waar in een veilige en rustige omgeving hulp en begeleiding

wordt geboden. Deze hulp en begeleiding bieden wij vanuit de ervaringen en kennis die wij hebben opgedaan in ons eigen leven.

 

Onze benadering is een persoonlijke. We ervaren in de dagelijkse praktijk dat gelijkende gebeurtenissen en ervaringen bij ieder

mens verschillende manieren zijn uitwerking heeft of kan hebben. Daarnaast ervaren wij dat een ieder individu op zijn of haar eigen

unieke manier en tempo zal moeten verwerken en uiteenzetten om rust te krijgen. Voor de een is het mogelijk om hetgeen hem

of haar is overkomen alleen uiteen te zetten en voor een ander is de uitwisseling met een gelijk gestemde, of met iemand die

gelijkende ervaringen heeft opgedaan in zijn of haar leven, een noodzakelijke aanvulling in het verwerken en uiteenzetten.