Praktijk La vida libre
Begeleiding en Coaching - Energetische hulpverlening en Ontwikkeling
257-20161005-1.jpg

 

Praktijk La vida libre is een vanuit huis gevoerde praktijk van waaruit in een veilige en rustige omgeving

hulp en begeleiding wordt geboden. We benaderen problemen, door ons liever verwoord als uitdagingen, op een

eenvoudige en duidelijke wijze.

 

In de basis gaan wij uit van jouw levensprocessen en proberen we, samen met jou, inzichtelijk te maken welke processen

verantwoordelijk kunnen zijn voor jouw huidige situatie. Hierbij leggen wij de nadruk op het herstel van evenwicht tussen

denken, voelen en handelen. Door deze gecombineerde aanpak stellen wij je in de gelegenheid om je bewust te worden van

oorzaak en gevolg van een situatie.

 

Uit de ervaringen die wij in de afgelopen jaren reeds hebben opgedaan hebben we kunnen vaststellen dat mensen door onze

aanpak en werkwijze in een relatief korte periode van begeleiding zowel geestelijk als lichamelijk aanzienlijk beter gaan

functioneren.